Mieskuoro Sirkat

Databas av manskörmusik

Kriteriet kan vara det hela ordet eller endast ett del av det. Databasen innehåller inte själva noter, men du kan klicka på titeln för att få mera information om den utgivningen där den här noten finns.

Manskörmusikdatabasen har skapats av Olli Salomäenpää, den konstnärliga dirigenten av Forssas manskör. Matti Piiparinen, notfiskalen av manskör Sirkat har fullbordat och uträttat databasen. Vi tackar varmt både entusiaster för deras utmärkta arbete!


Visa alla sånger
Sista ändrat: 15.8.2018